De Geschiedenis van de Film

Netflix, YouTube, HD-TV….films zijn niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. De hedendaagse vorm van films heeft een lange ontwikkeling doorgemaakt naar zijn huidige vorm. Dit artikel vertelt je alles over de geschiedenis van de film, en geeft een klein inzicht in de ontwikkeling welke de hedendaagse film heeft gebracht tot wat het nu is!

Van foto tot film

De voorganger van de film zoals we deze tegenwoordig kennen is natuurlijk de foto. De oudst bewaard gebleven foto stamt uit 1826 en is gemaakt in Frankrijk. Deze eerste foto kende nog een belichtingstijd van enkele uren: in de loop van de negentiende eeuw werd deze belichtingstijd door verbeterde technologie verkort tot enkele seconden. Doordat in vroeger tijden de opslag van foto- en filmrollen nogal te wensen over liet qua kwaliteit, zijn slechts enkelen van de eerste films bewaard gebleven. De oudste Nederlandse films welke nog bewaard zijn bestaan uit de 68-mm collectie van de Mutoscope Maatschappij, en stammen uit zo ongeveer 1900.

Van zwart-wit tot kleur

In 1895 maakte de uitvinder Thomas Edison de eerste kleurenfilm: hiervoor kleurde hij de zwartwit-film Annabelle geheel met de hand in. Tot aan deze tijd hadden alle speelfilms slechts een speelduur van enkele minuten: bedenk je dat iedere film wel meters aan band nodig had! De eerste lange speelfilm welke bewaard is gebleven is de scientefictionfilm Le Voyage dans le Lune (de reis naar de maan) uit 1902, naar het verhaal van Jules Verne.

Van stomme film naar full-HD

Over het algemeen worden alle films gemaakt tot aan 1927 beschouwd als stomme films: dat wil zeggen dat ze geen geluid bevatten. De eerste geluidsfilm stamt dan ook uit dit voorgenoemde jaar, en  the Jazz Singer werd niet met een overweldigend enthousiasme ontvangen. Explicateurs, personen die aan het publiek in de bioscopen uitlegden wat er op het scherm gebeurde, verloren hun baan, en vele acteurs met een accent verloren hun baan. Vandaag de dag zijn nog altijd soortgelijke ontwikkelingen gaande in de filmwereld. Met de komst van de VHS, oftewel de videoband- en of -recorder, begon het tijdperk van de videotheken. Nu de meeste films tegenwoordig (al dan niet tegen betaling) zijn te downloaden op internet, zijn steeds meer van deze filmverhuurbedrijven overbodig geraakt. Hiernaast is de film in zijn algemeenheid door de komst van het internet steeds toegangelijker geworden, en hoeft men voor een premiere al lang niet meer in de rij te liggen voor de bioscoop.

Tot Slot

Enthousiast geworden over de geschiedenis van de film en de vele aspecten van de hedendaagse filmwereld? Volg dan Filmshopper.nl voor atikelen met de leukste filmfeitjes, nieuwste trends en mooiste weetjes op het gebied van zowel vroegere als hedendaagse film!

!